A török kori harcok és a mára már elnéptelenedett falvak emlékét több templomrom is őrzi a Balaton környékén, kevés olyan látható azonban, ahol a torony egy része is megmaradt. Ezek ma magányos, misztikus pusztatemplomok, amelyek tornyai látszólag a semmi közepén magasodnak az ég felé. Ideális célpontok akkor is, ha nyugodt kirándulóhelyet vagy varázslatos naplementéket kerestek.

1/4

Hetyei pusztatorony

A török korban elnéptelenedett falu, Hetye téglából emelt temploma a seregek dúlása közben pusztult el. Azóta a falubeliek csak „Törökhagyásként” ismerik a romot, amely ma Ádánd külterületén, egy szántóföld közepén dacol az elemekkel. A veszélyeztetett műemlék csaknem összedőlt a 2010-es évek elejére az illegális ásatások, a mezőgazdasági munkák és a támfalak tégláinak elhordása miatt. A 2015-ben történt állagmegóvás egy időre megmentette a magányos toronycsonkot. Tökéletes célpont, ha egy nyugodt helyre vágytok, nem messze a tótól.

Megközelítése: Az ádándi Zrínyi utca végén továbbhaladva, egy jobbra leágazó földútról.

2/4

Pusztatemplom

A déli parton is volt egy Csopak nevű település az 1200-as években, de a török háborúk alatt teljesen elnéptelenedett, és ma már csak híres pusztatemplomának romjai emlékeztetnek a létezésére. Az ásatások során kiderült, hogy az évszázadok során többször is átépítették a téglatemplomot. A négyszög aljú, nyolcszög tetejű torony, a nyugati fal és a félköríves szentély érintetlenül maradt, az imaházak azonban mára összeomlottak. Egy helyi legenda szerint valaha ez az épület volt Koppány székhelye, akinek gyermekét, Kupát aztán befalazták a templom egyik oldalába. A rom ma falunapok, összejövetelek, koncertek, esküvők és misék helyszíne. Még többet itt olvashattok a templomról.

Megközelítése: A pusztatemplom a Somogyvámostól délnyugatra található Dunajka-fennsíkon (azon belül az Ihász-dűlőn) elterülő kukoricás közepén magasodik. Somogyvámosból a sárgával jelzett turistaúton lehet idesétálni.

3/4

Nagykeszi Templomrom

A közigazgatásilag Gyepükaján település területén található templomrom szintén egy elnéptelenedett falu, Nagykeszi (Szentkirálykesziként is említették) emlékét őrzi. A templomot Szent Péter tiszteletére szentelték a XIII. században, és védelmi funkciója is volt: földszintjén nem volt ablak, a felsőbb emeleteket is csak lőrésablakokkal látták el. Védelmi jellegére utal az is, hogy a toronyba a hajóról csak az emeleten keresztül lehetett bejutni (a kegyúri karzatról, ahová falépcső vezethetett a hajóból), a földszinten nem volt erre lehetőség. A régészeti vizsgálatok alapján azt is megállapították, hogy a torony a templommal egyidejűleg épült. Ez azért is érdekes, mert az Árpád-kori falusi templomoknak csak egy részéhez tartozott torony, de legtöbbször ezeket is csak később építették hozzá a hajóhoz. Nagykeszi temploma ilyen szempontból (is) kivételesnek számított. Még többet itt olvashattok róla és a történetéről.

Megközelítése: Gyepükajánt Káptalanfa irányába elhagyva, a műútról jobbra, egy kavicsos útra lefordulva lehet elérni a templomromot.

4/4

Szent Balázs Templomrom

A szőlők és levendulások mellett, Balatoncsicsó határában található templomrom az egyik legszebb tavaszi, kora nyári kirándulóhely a környéken. A templom a XIII. században épült, és a török időben pusztult el, az itt élő közösséggel együtt. Érdekesség, hogy pár évig itt tartózkodott Jörg Lanz von Liebenfels báró is – a középkori templomos lovagrend XX. századi feltámasztója, egyesek szerint szélhámos –, aki némiképp átrendezte a terepet. Szerencsére átalakításai nyomát az utókor eltüntette, és 2001-ben részlegesen helyreállították a romot. Ha erre jártok, tiszta időben egészen a Badacsonyig és Hegyestű környékéig elláthattok innen.

Megközelítése: a templomromot Szentantalfa irányából a zöld sáv jelzésen, Óbudavár felől pedig Szentjakabfa felől érhetitek el.

Címkék